Dodaj do ulubionych
Załóż konto

Pkd.pl

Twój biznes. Szybkie pytania, szybkie odpowiedzi!

Podklasa: Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami:

H. TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 49.4. TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 49.41. TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 49.41.Z

Podklasa ta obejmuje:

 • przewozy towarów realizowane środkami transportu drogowego przystosowanymi do przewozu:
 • dłużyc,
 • inwentarza żywego,
 • towarów zamrożonych lub schłodzonych,
 • towarów ciężkich,
 • towarów masowych, włączając transport cysternami mleka z gospodarstw rolnych,
 • samochodów,
 • odpadów i materiałów wtórnych, z wyłączeniem ich zbierania i usuwania,
 • wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą,
 • transport towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • transportu drewna na terenie lasu związanego z jego pozyskiwaniem, sklasyfikowanego w 02.40.Z,
 • dystrybucji wody za pośrednictwem cystern, sklasyfikowanej w 36.00.Z,
 • transportu odpadów, będącego integralną częścią ich zbierania, sklasyfikowanego w 38.11.Z, 38.12.Z.

 • działalności terminali w zakresie obsługi towarów, sklasyfikowanej w 52.21.Z,
 • pakowania towarów przeznaczonych do transportu, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach klasy 52.29,
 • działalności pocztowej i kurierskiej, sklasyfikowanej w 53.10.Z, 53.20.Z, 49.42. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 49.42.Z

  Podklasa ta obejmuje:

  • transport drogowy związany z przeprowadzkami świadczony na rzecz przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.